Drachtig! / Pregnant!

Ik ben blij te kunnen zeggen dat zowel Jasmin als Mette drachtig zijn. De buikjes beginnen te groeien… de pupjes worden eind juni en begin juli verwacht!

AankondigingAankondiging

I’m very happy to announce that both Jasmin and Mette are pregnant. Their puppies are expected end of June and beginning of July!