Drachtig! / Pregnant!

Ik ben blij te kunnen zeggen dat zowel Jasmin als Mette drachtig zijn. De buikjes beginnen te groeien… de pupjes worden eind juni en begin juli verwacht!

AankondigingAankondiging

I’m very happy to announce that both Jasmin and Mette are pregnant. Their puppies are expected end of June and beginning of July!

Nationale d’Elevage Aubigny-Sur-Nère (FR)

24 mei zijn we naar Frankrijk naar de clubshow van de Franse Beardie Club (BCCF) geweest, en niet zonder succes!
Er waren 117 Beardies ingeschreven.

De honden konden de karaktertest TAN afleggen en werden daarna gekeurd door drie rasspecialisten. De honden die 3x Uitmuntend + 3x Qualification hebben behaald, krijgen de Sélection 2015 en kunnen deelnemen aan de  keuring voor beste teef of reu.

Mr. Robert Ballantyne (UK), kennel  Bustroc
Mrs. Regina Blessing (D), kennel Spirit of Caledonia 
M. Guy Jenny (FR), kennel du Ru d’Heudelimay

On the 24th of May we’ve been to the clubshow of the French Beardie Club (BCCF), and I’m very pleased with the results! 117 Beardies were entered.

The dogs could take the character test (TAN) and after that were judged by 3 breed specialists. The dogs which obtained 3x Excellent + 3x Qualification got Sélection 2015 and were qualified to participate in the best bitch/dog competition.

Beardmarked’s Bloody Luxury  –  “Mette”MetteSélectionnée

Mette werd geshowd door haar fokker Liz Rundberg uit Zweden.
Ze haalde de TAN en 3 x Uitmuntend + Q. Daarmee is ze Sélectionnée 2015. Mr. Ballantyne selecteerde haar daarnaast bij de 5 beste teven.

Mette was expertly handled by her breeder Liz Rundberg from Sweden.
She passed the TAN, 3x Exc.+Q, and is therefore Sélectionnée 2015.
Mr. Ballantyne selected her as one of the 5 best bitches.

Beardmarked’s Three Mile Smile  –  “Ronja”1780889_10205834833623213_777503021587361014_n

Ook Ronja behaalde de TAN, 3 x Uitmuntend + Q en Sélectionnée 2015. Ik ben echt super trots dat ook onze jonge dame Ronja  geselecteerd werd bij de top 5 beste teefjes.

Ronja also passed the TAN, 3x Exc.+Q and is therefore Sélectionnée 2015.
I’m extremely proud she, as young as she is, was also selected for the top 5 bitches!

In Vogue Island Hidden Secret  –  “Jasmin”11358895_10205884354941215_1415385768_n

Jasmin had de TAN en de Sélection reeds behaald in 2013.
Maar waarom niet een 2e keer proberen?! En…
Ze is nu Sélectionnée 2013 & 2015!

Jasmin had already passed the TAN and got selected in 2013.
Why not try it a second time?
! And…
She is now Sélectionnée 2013 & 2015!

Omdat alle 3 de dames geselecteerd waren, kwamen we een handler te kort. Gelukkig bood mijn vader aan Jasmin in de Beste Teef keuring te showen. Het was zijn eerste keer met een hond in de ring. Het ging SUPER!

Because all 3 girls were selected, we’ve had an urgent lack of handlers. I’m very happy my father was willing to handle Jasmin in the Best Bitch competition. It was his first time handling a dog in the ring. He did GREAT!11297848_10153358300399634_1968903206_n

 

Puppies!

We verwachten eind Juni puppies! Aankondiging

Onze franse mademoiselle Jasmin (JCh. In Vogue Island Hidden Secret JW’13) is op 22 april gedekt door onze eigen Zweedse reu Oskar (Ch. Beardmarked’s All for Love).

Hopelijk kunnen wij rond 24 juni mooie puppies verwachten in de kleuren zwart en blauw!


Our french girl Jasmin (JCh. In Vogue Island Hidden Secret JW’13) has been mated by our Swedish stud Oskar (Ch. Beardmarked’s All for Love).

We hope for nice black and blue puppies around 24th June!

CRUFTS 2015!

Thuisgekomen na een ontspannen reisje Crufts in Engeland.
Ben super trots op mijn meiden Jasmin & Ronja!

Jasmin (JCh. In Vogue Island Hidden Secret) werd als 3e geplaatst in de Post Graduate klasse en heeft zich hiermee gekwalificeerd voor Crufts 2016! 😀

Ronja (JCh. Beardmarked’s Three Mile Smile) deed het geweldig in een enorme Junior klasse, maar was helaas niet geplaatst.

Ontzettend leuk om Jasmins vader Ubac, bijna 12 jaar oud, in top conditie in de Veteranenklasse te zien en Ronjas broer Smith behaalde de 4e plaats in de Yearling klasse! Gefeliciteerd Katia en Deborah!

Volgend jaar komen we zeker terug! 🙂


jasmijncrufts2 jasmijn3rdPGcruftsronjacrufts ronjacrufts2


Returned home from a lovely stay at Crufts in England.
I’m very proud of my two girls Jasmin & Ronja!

Jasmin (JCh. In Vogue Island Hidden Secret) was placed 3rd in Post Graduate class and qualified for Crufts 2016! 😀

Ronja (JCh. Beardmarked’s Three Mile Smile) did very well, but wasn’t placed in a huge Junior class.

It was great to see Jasmin’s father Ubac, almost 12 years old, in top condition in Veteran class and Ronja’s brother Smith gained 4th place in Yearling class! Congratulations Katia and Deborah!

We’ll be back next year for sure! 🙂